gallery/klimatkompenserad logga

Svensktillverkat kvalitetsfoder med havsalger 

Inga färgämnen - Inga konserveringsmedel - Naturliga råvaror

AlgGutten är inte bara ett foder. Det är en livsstil. 

Med fokus på kvalitet och miljö skapar vi det bästa för din hund.

Vanliga frågor om hundfoder

 

Varför rekommenderar ni att man ska blötlägga torrfoder?

Människor påbörjar spjälkningen av maten redan i munnen med enzymer i vår saliv. Så fungerar det inte med hunden. Hundens nedbrytning av födan börjar först i magsäcken. Därför bör maten vara så fuktig som möjligt för att underlätta för magsaften att spjälka dom olika näringsämnena. Även om man ser att hunden tuggar så börjar inte nedbrytningen förrän i magsäcken. Om man inte vill/kan/hinner blöta upp fodret så tillsätt ändå vatten i matskålen vid serveringen. Man tror ju att hunden dricker det den behöver men det är inte alltid så. Det är därför viktigt att alltid tillse att hunden har friskt vatten. 

 

Är spannmål billigt och används det som utfyllnad i hundfoder?   Nej.
En råvaras pris beror på dess kvalitet mer än på dess ursprung, oavsett om råvaran är vegetabilisk eller animalisk. Det är inte så enkelt att spannmål alltid är billigare än animaliska produkter! Spannmål av hög kvalitet är ingen lågprisprodukt. Spannmål innehåller stärkelse som om den är väl tillagad är en mycket bra och lättsmält energikälla. Det är viktigt att komma ihåg att spannmål bidrar med fler näringsämnen än bara stärkelse. Spannmål är en naturlig råvara som förutom stärkelse även innehåller protein, fett, mineraler, vitaminer och kostfiber. Spannmål bidrar därmed precis som alla andra ingredienser som finns i våra foder till fodrets totala näringsinnehåll. Spannmål av hög kvalitet är alltså varken en billig råvara eller utfyllnad vårt hundfoder!

Har proteiner från spannmål sämre kvalitet än proteiner från kött?  Nej.
Proteinets ursprung säger mycket lite om dess kvalitet. Kroppen har olika förmåga smälta och tillgodogöra sig olika proteiner. Denna egenskap kallas smältbarhet. Det går inte att generellt uttala sig om smältbarhet då det gäller stora sammansatta grupper av råvaror som spannmål, vegetabilier, kött och animaliska produkter. Det finns vegetabiliska proteinråvaror som har en mycket god smältbarhet, till exempel vetegluten, och det finns animaliska proteinråvaror som har en låg smältbarhet, till exempel animaliskt proteinmjöl som torkats vid hög temperatur. Kroppen kan inte ta upp hela proteinmolekyler utan proteinet måste först brytas ned till dess enklaste beståndsdelar, aminosyror. Nedbrytningen av protein sker i tunntarmen innan proteindelarna, aminosyrorna, tas upp via tarmväggen och förs ut i blodet där katten eller hunden kan använda dem. Kroppen känner ingen som helst skillnad på om dessa enskilda aminosyror kommer från vegetabiliska eller animaliska proteinråvaror, eftersom samma aminosyra från en animalisk källa ser exakt likadan ut som om den kommer från en vegetabilisk källa.

Det som är viktigt är vilken aminosyraprofil produkten har, det vill säga vilka aminosyror som ingår i den, och hur väl detta innehåll stämmer överens med hundens dagliga aminosyrabehov. Det är alltså, ur hundens synvinkel, mycket viktigare att fokusera på slutprodukten både då det gäller proteinets smältbarhet och aminosyraprofilen än på enskilda råvaror.

Kan hundar bryta ner och tillgodogöra sig stärkelse? Ja.
Väl tillagad stärkelse är en mycket lättsmält energikälla  hundar. Stärkelse ger inte heller de kväverester i kroppen som protein gör när protein används som energikälla. Nyligen presenterades resultatet från en studie som jämförde hundens och vargens kapacitet att bryta ner stärkelse. Det visade sig att hunden är mångdubbelt mer effektiv än vargen då det handlar om att utnyttja stärkelse till energi. 

Bör hundar verkligen äta kostfibrer?
Kostfibrer har många viktiga funktioner för hundar. De bidrar till en bra tarmmiljö och gör så att födan passerar matsmältningssystemet i en lagom hastighet. Kostfiber bidrar även till en bra avföringskonsistens. Kostfibrer har också stor betydelse för att ge mättnadskänsla, något som inte minst är viktigt idag, när kring en tredjedel av dagens hundar är överviktiga. Idag har vi kommit så långt inom forskningen kring nutrition hos våra sällskapsdjur att vi känner till att vissa typer av kostfibrer dessutom har en positiv inverkan på tarmens bakterieflora och immunförsvar.

 

 

 

Är spannmål en vanlig orsak till allergi?
Det är viktigt att komma ihåg att spannmål är en grupp råvaror och inte en specifik råvara. En hund kan därför inte vara allergisk mot spannmål som helhet, utan enbart mot proteiner i ett visst slag av spannmål, till exempel vete. Hos både katt och hund är nötkött och mjölkprodukter fortsatt de långt vanligaste allergenerna vid fodermedelsallergi, alltså inte spannmål eller andra vegetabilier!

Tänk på att:
Vid misstanke om fodermedelsallergi är det viktigt att tänka på att katten eller hunden kan reagera på väldigt små mängder av det aktuella proteinet. För en allergisk individ spelar det därmed ingen roll hur mycket av ett visst protein som ingår i fodret utan om det överhuvudtaget finns i fodret. Naturligtvis kan också allergen (det protein djuret är allergiskt emot) komma från matrester eller annat hunden erbjuds eller kommer över.

Kan hundar vara glutenintoleranta?
Med glutenintolerans menas en specifik sjukdom som innebär att tarmluddet förstörs vid intag av alla typer av gluten (vete, råg och korn). Det är viktigt att inte förväxla glutenintolerans med allergi mot vissa typer av spannmål. Glutenintolerans är relativt vanligt hos svenskar men däremot mycket ovanligt hos hundar.

Orsakar kolhydrater övervikt och diabetes hos hundar?
Övervikt orsakas av ett för högt energiintag i förhållande till hundens energibehov. Kolhydrater, fett och protein är de näringsämnen som bidrar till fodrets totala energiinnehåll. 1 gram kolhydrater ger lika mycket energi som 1 gram protein, och hälften så mycket energi som 1 gram fett. Det är fodrets totala energiinnehåll som styr risken för övervikt hos det aktuella djuret, inte fodrets innehåll av fett, protein eller kolhydrater.   Man har inte sett att kolhydrater har någon negativ effekt på friska hundar. Det har lagts fram teorier om att kolhydrater skulle leda till övervikt och diabetes hos katter, men idag finns inga vetenskapliga studier som stödjer detta påstående. Inte heller har man sett att ett högt intag av kolhydrater skulle ge en ökad risk för diabetes. I gruppen kolhydrater ingår kostfibrer vilka också har en stabiliserande effekt på blodsocker till gagn för diabetiker.

Läs mer:
Axelsson, E., Ratnakumar, A., Arendt, M-J., Maqbool, K., Webster, M.T., Perloski, M., Liberg, O., Arnemo, J., Hedhammar, Å. & Lindbladh-Toh, K. (2013). The genomic signature of dog domestication reveals adaption to a starch-rick diet. Nature, 495:360-365.

Backus, R.C., Cave, N.J. & Keisler, D.H. (2007). Gonadectomy and high dietary fat but not high dietary carbohydrate induce gains in body weight and fat in domestic cats. British Journal of Nutrition, 98:641-650.

Vad betyder märkningen på fodersäckarna?  Våra säckar ska återvinnas som plastförpackningar och blir råvara för nya plastprodukter. Det sparar olja och energi.  07: en samlingsgrupp för diverseplaster.  PE-LD, polyeten låg densitet: precis som i PE-HD finns inga kända miljörisker, men undvik att värma upp den.

gallery/plaståtervinning

Följ oss på Instagram: @alggutten

Fler av AlgGuttens vänner!